Общи условия за ползване


Студио 88 е портал за абонати на Мобилтел.

Това Потребителско споразумение урежда реда и условията, при които М-Тел предлага услугата Studio88. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно и разберете тези условия преди всяко използване на услугата Studio88.
Студио 88 е услуга за абонати на Мобилтел.
Използването на този сайт и/или изпращането на шеговити имейли, съобщения или предварително записани шеги означава, че приемате всички условия на това споразумение.
Използвайки този сайт, сте съгласни да поемете пълна отговорност за всички имейли, записи или текстови съобщения, които изпращате използвайки услугата Studio88.
Както при всички други услуги, Вие сте отговорни за шеговитите имейли, съобщения или записи и текстове, който изпращате на жертвите си. Вие имате възможност предварително да прегледате всички шеги според вида им като заглавие, текст, картинка или записано съобщение преди да ги изпратите и ние силно препоръчваме да го направите. Моля, използвайте услугата разумно и избирайте подходящите съобщения - записи и текстове само на тези ваши познати абонати на мрежата, които ще намерите за адекватен получател и считате, че с това ваше действие няма да им навредите. Мобилтел не поема отговорност към реакциите на получателите на Телефонно прецакване и/или Звездни поздрави.
Участниците се споразумяват да предпазят М-Тел, неговите съдружници, служители и партньори от всякакви искове или претенции, включително адвокатски хонорари в разумен размер, направени от трета страна поради или произтичащи от съдържанието, което подавате, публикувате, предавате или предоставяте чрез мрежата на М-Тел.
М-Тел си запазва правото по всяко време и от време на време да изменя или прекрати временно или постоянно услугата (или част от нея) с или без предизвестие.
Цени:
За обаждане на 1088 потребителят заплаща 0,12 лв. на минута.
При изпращане на SMS за зодии или времето, потребителят заплаща 0,60 лв на SMS.
При използване на SMS за услугите Звездни поздрави и Телефонно прецакване, потребителят заплаща 2,40 лв. на SMS.
Услугата се реализира съвместно с Теракомюникейшънс АД. За контакти: 0889 059 984